Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonketo

Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonketo on perustettu vuonna 1997. Tämän yhdenmiehen asiantuntijaorganisaation toimenkuvaan kuuluvat rakennusten kosteus- ja homevaurioiden sekä muiden sisäilmaongelmien selvittäminen sekä erityisesti vaativien korjauskohteiden ratkaiseminen. Mitä vaikeampi tapaus, sitä enemmän se minua kiinnostaa.

Merkittävä osa toimintaa on myös erilaisten asiantuntijalausuntojen laatiminen kiinteistöriitoihin sekä pahoihin sisäilmaongelmatapauksiin liittyen. Oikeustapauksista minulle on kertynyt käräjäoikeustasolla satojen tapausten kokemus ja hovioikeus käsittelyjen lukumäärää mitataan jo useissa kymmenissä. Ulkopuolisen asiantuntijan on helppo lähestyä tapausta objektiivisesti ja monialainen osaaminen mahdollistaa vaikeidenkin asioiden systemaattisen tarkastelun. Akateeminen osaaminen sekä kokemus tieteen tekemisestä mahdollistaa asioiden perustelemisen niin vahvasti, että usein oikeudessa kiistellään vain juridisista näkökohdista eikä enää lainkaan rakennuksen vioista.

Kommentointi on suljettu.