GDPR mukainen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 22.1.2020

REKISTERINPITÄJÄ

Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonketo, Ruusutie 5, 37550 Lempäälä, puh. 050 5969837, Y-tunnus 1132519-3

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jommi Suonketo, Ruusutie 5, 37550 Lempäälä, puh. 050 5969837

REKISTERIN NIMI

Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonketon asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonketon asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja ei käytetä mainontaan eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu kirjanpito rekisteristä, mihin on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

1) asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja palvelun toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi asiakkaan yhteyshenkilön puhelinnumero ja laskutusta varten tarvittavat tiedot.

2) mahdollisen luottokaupan ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot

3) asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta, palautuksista ja reklamaatioista koskevaa tietoa

Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen tilatessaan palveluita tai asiakkaan muiden ilmoitusten ja yhteydenottojen kautta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonketon omiin yhteydenottotarkoituksiin. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot on tallennettu salasanan taakse yrityksen tietokoneelle tai paperitulosteina yrityksen toimitiloihin ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN

Omia tietojaan voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista rekisteristä. Pyyntö toteutetaan, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Kommentointi on suljettu.