Liimattujen muovipäällysteiden aiheuttamat sisäilmahaitat

2-etyyliheksanoli on ollut runsaasti esillä mediassa viime aikoina. Alkaalisen kosteuden vaikutuksesta tapahtuva liimattujen lattiapäällysteiden aiheuttama haitta ja yhteys huonoksi koettuun sisäilmaan on ollut asiantuntijoiden tiedossa jo pitkään. Viime vuosina kehittyneet analyysitekniikat sekä uudet tutkimustulokset ovat tuoneet asian uudestaan tapetille. Ongelmat syiden ja korjaustoimien määrittäminen on usein erityistä asiantuntemusta vaativa tehtävä.

Kommentointi on suljettu.